top of page

מדיניות פרטיות

עודכן: 01.01.2021

"מדיניות פרטיות" זו מתארת ​​את האופן שבו INNSTANT HOTEL CONNECT LIMITED, מזהה חברה: 662588, רישיון משרד צ'ייס האוס, פארק העסקים סיטי ג'נקשן, צפון קרוס, דבלין 17, אירלנד ושלוחותיה (במשותף "HOTELCONNECT" או "אנחנו" או "אנחנו") אוספים, מעבדים ומגנים את הנתונים האישיים שלך. HOTELCONNECT מחויבת להגן על הנתונים האישיים בהתאם לחוקים ולתקנות הפרטיות החלים כגון ה- GDPR ו- CCPA.

מדיניות הפרטיות של HOTELCONNECT חלה על עיבוד נתונים בכל שירותים, מערכות, פלטפורמות ויישומים המופעלים על ידי HOTELCONNECT בהם מעובדים נתונים אישיים ("שירותי HOTELCONNECT") ואשר משלבים מדיניות זו או מכילים התייחסות להלן. מדיניות פרטיות זו חלה גם על עיבוד נתונים אישיים של מבקרים באתר HOTELCONNECT, אנשים הפונים אלינו דרך אתר האינטרנט שלנו ומועמדים הפונים לתפקידים כלשהם ב- HOTELCONNECT.

במקרה של אי התאמות בין מדיניות פרטיות זו לבין כל מדיניות פרטיות ספציפית החלה על כל מוצר ושירותים של HOTELCONNECT, מדיניות הפרטיות הספציפית גוברת.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

I. איסוף נתונים

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

HOTELCONNECT כמעבד נתונים

HOTELCONNECT מפעילה מערכת לניהול נכסים המבטיחה ניהול הזמנות והמשך פעילות מלונות, כולל ניהול דרישות אורחי המלון ("פלטפורמת HOTELCONNECT"). פלטפורמת HOTELCONNECT משמשת מלונות, הוסטלים וספקי אירוח אחרים בהתבסס על ההתקשרות שלהם עם HOTELCONNECT ("הצדדים המתקשרים"). במצבים אלה, נתונים אישיים נאספים רק על ידי הצדדים המתקשרים ו- HOTELCONNECT כאשר מעבד הנתונים מעבד אותם על פי הוראות הצד המתקשר הפועל כמנהל נתונים. עיבוד נתונים אישיים אלה כפוף למדיניות הפרטיות של הצד המתקשר בהתאמה.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

HOTELCONNECT כבקר נתונים

בעת שימוש בשירותי HOTELCONNECT או יצירת קשר עם HOTELCONNECT בין אם זה:

 • באמצעות פלטפורמות ויישומים של HOTELCONNECT כגון פתרונות HOTELCONNECT

 • הרשמה לאירועים / סמינרים ברשת המאורגנים על ידי HOTELCONNECT

 • הרשמה לניוזלטר

 • הזמנת הדגמה עם HOTELCONNECT

 • נרשמת לעבודת מחקר

 • הגשת מועמדות לתפקיד או פנייה ל- HOTELCONNECT

 • יצירת קשר עם HOTELCONNECT באמצעות טפסים באתרי האינטרנט שלנו או דרך כל מרכז קשר אחר

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

יתכן שתתבקש למסור נתונים אישיים מסוימים ל- HOTELCONNECT, או שתסכים לספק את הנתונים האישיים שלך מרצון. נתונים אלה יעובדו לאחר מכן על ידי HOTELCONNECT כבקר נתונים. עיבוד נתונים אישיים אלה כפוף למדיניות פרטיות זו.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

II. עיבוד נתונים

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

שירותי HOTELCONNECT

לצורך אספקת שירותי HOTELCONNECT, HOTELCONNECT עשויה לעבד את קטגוריות הנתונים הבאות:

 • פרטי זיהוי (שם, שם משפחה)

 • פרטי קשר, כגון כתובת, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני

 • פרטי הזמנה ולינה

 • פרטי כרטיס אשראי / חיוב

 • פרטי תשלום

 • מידע על החברה בה אתה עובד ותפקיד העבודה שלך

 • מידע על שירותים נוספים שתזמין באמצעות שירותי HOTELCONNECT

 • מידע על המנויים שלך לתקשורת שיווקית

 • כל מידע אחר שתחליט לשתף עם HOTELCONNECT באמצעות שירותי HOTELCONNECT

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

על ידי גישה ושימוש בשירותי HOTELCONNECT, אתה מתקשר בהסכם למתן שירותים כאלה עם HOTELCONNECT. העילה המשפטית לעיבוד הנתונים האישיים שלך היא ביצוע חוזה או יחסים לפני חוזה. מטרת עיבוד הנתונים האישיים שלך היא אספקת שירותי HOTELCONNECT רלוונטיים עבורך.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

שירותי HOTELCONNECT והתאמה אישית של אתרים

אנו יכולים לעבד נתונים לצורך הערכה וניתוח של השוק, ניטור, הערכה, שיפור והתאמה אישית של שירותי HOTELCONNECT, התאמה אישית של תוכן האתרים בהתאם להעדפותיך, וכן להגנה על זכויותינו החוקיות. העילה המשפטית לעיבוד נתונים אלה היא אינטרסים לגיטימיים של HOTELCONNECT. כאשר עיבוד נתונים מבוסס על האינטרס הלגיטימי, אנו תמיד מעריכים אם עיבוד כזה אינו מהווה הפרעה לא מספקת לזכויותיך.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

HOTELCONNECT עיבוד בקשות עבודה

אם אתה מגיש בקשה לתפקידים כלשהם שלנו ב- HOTELCONNECT דרך אתר HOTELCONNECT או באמצעים אחרים, אנו נעבד את הנתונים האישיים שאתה מספק לנו לצורך הערכת בקשתך ומידע הכלול בו כדי להעריך אם אתה מועמד מתאים לכל אחד העמדות שלנו. כמו כן אנו עשויים לבצע סינון לפני מועסקים של מועמדים לעבודה כדי לאמת בין היתר את אמיתות המידע הכלול בקורות החיים שלך ומסמכים אחרים שאתה מספק לנו. לתפקידים מסוימים, יתכן שתתבקש לספק לנו גם את הרישום הפלילי שלך. ההקרנה לפני העבודה נעשית תמיד באופן שיבטיחו מידתיותה, נאותותה ועמידה בדין החל. הבסיס החוקי לעיבוד נתונים אלה הוא ביצוע יחסי חוזה או טרום חוזה או הסכמתך (אם הדבר רלוונטי). שלוחה נאותה של HOTELCONNECT אליה הגשת מועמדות לתפקיד תיחשב כמפקחת נתונים.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

אנו עשויים לשמור את קורות החיים שלך במאגר המידע הפנימי שלנו על מנת לשקול אותך לתפקידים עתידיים ב- HOTELCONNECT בכפוף להסכמתך. תוכל לבטל את הסכמתך בכל עת בחשבון המשתמש שלך או על ידי שליחת הודעה לכתובת support@hotelconnect.me .

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

הקלטות שיחות

HOTELCONNECT מתעדת שיחות עם לקוחותיה ומעבדת נתונים אישיים משויכים על סמך אינטרס לגיטימי של HOTELCONNECT לצורך ראיות למתן שירותים נאותים והגנה מפני כל טענות לקוח.

אנו מודיעים ללקוחותינו על ההקלטה בתחילת כל שיחה. על ידי המשך שיחת הטלפון אתה מסכים שההקלטה תתבצע ותופסת ביטויים בעלי אופי אישי. אם ברצונך ליצור איתנו קשר בדרך אחרת, אנא צור איתנו קשר בכתובת support@hotelconnect.me .

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

חובות משפטיות

במקרים מסוימים, תקנות משפטיות מטילות עלינו חובות לפיהן אנו מחויבים לעבד נתונים אישיים, מקרים כאלה הם למשל דיני מיסוי וחשבונאות ומסירת נתונים מסוימים לרשויות ציבוריות על פי חוק. לפיכך, אנו יכולים לעבד את הנתונים שלך לצורך מילוי חובותינו החוקיות וארכיב את הרשומות הפנימיות שלנו. העילה המשפטית לעיבוד נתונים כאלה היא עמידה בהתחייבויות החוק.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

III. עוגיות באתר שלנו

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

אתרי האינטרנט שלנו משתמשים בקובצי Cookie כדי לאסוף מידע על אנשים שמבקרים באתר שלנו. קובצי Cookie הם קבצי טקסט מוצפנים קטנים המאוחסנים במחשב שלך או במכשיר אחר. קובצי Cookie עוזרים לנו להפעיל את האתר שלנו, לספק תכונות ופונקציונליות חשובות באתרנו. הם עוזרים לנו להבין כיצד משתמשים באתר שלנו. במקביל, אנו משתמשים בקובצי Cookie למטרות סטטיסטיות ואנליטיות, למשל למעקב וניטור, איזו מדינה, איזו דפים ואיזו שיטה, שימש לביקור באתרנו וכן לאפשר התאמה אישית.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

בנוסף, עוגיות עוזרות לנו לספק פרסום מקוון שלדעתנו הוא הרלוונטי ביותר עבורך. עוגיות משמשות גם לפרופיל. קובצי Cookie יכולים לעזור לנו להבין כיצד האתר שלנו משמש, למשל, על ידי כך שאנו מקבלים הודעת שגיאה בזמן שאתה גולש. למידע נוסף על עוגיות אנא בקרו בכתובת http://www.allaboutcookies.org .

אנו משתמשים בסוגי העוגיות הבאים: (i) עוגיות חיוניות, החיוניות לאספקת הגישה לאתרי האינטרנט שלנו ולמתן שירותים המתבקשים במפורש על ידך; (אם קובצי Cookie אלה מושבתים, יתכן והאתר שלנו לא יפעל כראוי); (ii) קובצי Cookie אנליטיים, שאינם מזהים אותך באופן אינדיבידואלי (עד שתזין את פרטי הזיהוי שלך באף אחת מהטפסים שלנו) אלא עוזרים לנו להתאים אישית את התוכן שלך בהתאם לפעולות שלך באתרינו ולנתח כיצד אתה מנווט באתרים שלנו ואיזה תוכן רלוונטי למשתמשים שלנו; (iii) קבצי Cookie פונקציונליים המאפשרים לאתר לספק פונקציות והתאמה אישית משופרת; ו- (iv) עוגיות פרסום, המסייעות להפוך פרסומות לרלוונטיות יותר עבור מבקרים באתר האינטרנט שלנו.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

כאשר אתה מבקר באתרי האינטרנט שלנו, תקבל הודעה באמצעות באנר של קובצי cookie המוצבים בתחתית האתר שאנו אוספים עוגיות. הבאנר מאפשר לך לנהל איזה סוג של עוגיות ניתן לאסוף על ידי HOTELCONNECT. באפשרותך לשנות את ההגדרות ולבטל את הסכמתך בכל עת באמצעות ניהול קובצי Cookie הניתנים בתחתית אתרי האינטרנט שלנו.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

כאשר אנו אוספים עוגיות חיוניות, העילה החוקית לעיבוד נתונים אלה היא עניין לגיטימי. לא ניתן להשבית קובצי Cookie אלה באמצעות ניהול ה- Cookie מכיוון שאתרי האינטרנט שלנו עשויים שלא לתפקד כראוי כאשר תשבית סוג זה של קובצי Cookie אולם אם בכל זאת תרצה לעשות זאת, תוכל לבצע את ההוראות שלהלן בסעיף השבתת קובצי Cookie.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

כאשר אנו מאחסנים נתונים או מקבלים גישה לנתונים שכבר נשמרים בציוד המסוף שלך כגון המחשב האישי או המכשיר הנייד שלך למטרות אנליטיות, פונקציונליות או פרסומיות אנו עושים זאת רק לאחר שנתת לנו את הסכמתך.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

שירותי HOTELCONNECT ו / או אתרי אינטרנט והתקשורת שנוצרת משימוש ו / או הרשמה לשירותי HOTELCONNECT ו / או פלטפורמה, כגון מיילים לקידום מכירות, עשויים להכיל תמונות אלקטרוניות המכונות "משואות רשת". משואות רשת פועלות בדרך כלל בשילוב עם קובצי cookie, ואנחנו עשויים להשתמש בהן באותו אופן שבו אנו משתמשים בקובצי cookie (ראה לעיל).

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

מלבד קובצי Cookie אנו משתמשים גם בטכנולוגיות אחרות המאפשרות לנו לנתח את התנהגותך באתרים שלנו ולהתריע בפנינו אם תכונה כלשהי באתר אינה פועלת כראוי. הכלים הנוכחיים בהם אנו משתמשים הם Sentry (מערכת ניטור שגיאות) ו- Hotjar (כלי אנליטי).

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

אנו משתמשים ב- Hotjar על מנת להבין טוב יותר את צרכי המשתמשים שלנו ולייעל את השירותים ואת חווית המשתמש שלנו. Hotjar הוא שירות טכנולוגי שעוזר לנו להבין טוב יותר את חוויית המשתמשים שלנו (למשל כמה זמן הם מקדישים לאילו דפים, על אילו קישורים הם בוחרים ללחוץ, מה משתמשים עושים ולא אוהבים וכו ') וזה מאפשר לנו לבנות ולשמור על השירות שלנו באמצעות משוב משתמשים. Hotjar משתמשת בקובצי Cookie ובטכנולוגיות אחרות כדי לאסוף נתונים על התנהגות המשתמשים שלנו ועל המכשירים שלהם. זה כולל את כתובת ה- IP של המכשיר (מעובד במהלך ההפעלה שלך ומאוחסן בצורה שאינה מזוהה), גודל מסך המכשיר, סוג ההתקן (מזהי מכשיר ייחודיים), פרטי הדפדפן, המיקום הגיאוגרפי (מדינה בלבד) והשפה המועדפת המשמשת להצגה. אתר האינטרנט שלנו. Hotjar מאחסן מידע זה מטעמנו בפרופיל משתמש בדוי. Hotjar אסורה על פי חוזה למכור את כל הנתונים שנאספו מטעמנו.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

השבתת קובצי Cookie

אם ברצונך שלא ייאספו קובצי Cookie, תוכל להגביל, לחסום או למחוק את העוגיות בכל עת על ידי שינוי תצורת הדפדפן שלך. למרות שכל דפדפן מוגדר באופן שונה, תצורת העוגיות בדרך כלל ממוקמת בתפריט "העדפות" או "כלים". אם תכבה קובצי Cookie, הפונקציונליות של האתר שלנו עשויה להיות מוגבלת (במקרה של קובצי Cookie חיוניים ייתכן שלא תוכל לגשת לאתר שלנו).

אם ברצונך למנוע התקנת קובצי Cookie חדשים או אם ברצונך למחוק קובצי Cookie קיימים, תוכל למצוא את ההוראות בקישורים למטה. ההליך המדויק תלוי באיזה דפדפן אתה משתמש:

 1. אינטרנט אקספלורר
  http://windows.microsoft.com/en-GB/internet-explorer/delete-manage-cookies

 2. פיירפוקס
  https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
  https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored

 3. גוגל כרום
  https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=iw

 4. ספארי
  http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

למכשירים ניידים תוכלו להגביל את המעקב באמצעות הגדרת הפרטיות במכשיר שלכם (השבתת מזהה הפרסום), להוראות אנא עיינו https://www.networkadvertising.org/mobile-choice/

יתר על כן אתה יכול להשתמש בכלי של צד שלישי לביטול פרסום ממוקד, כלי ביטול הסכמה זמינים של צד שלישי כוללים את הברית לפרסום דיגיטלי , יוזמת הפרסום ברשת , ואת הברית האירופית לפרסום דיגיטלי אינטראקטיבי (אירופה בלבד).

כדי לבטל את הסכמתך לקבלת פרסום בין מכשירים (כלומר מעקב אחר משתמש במכשירים) אתה יכול לגשת להגדרות המכשיר שלך או לבקר ולהשתמש בפקדים המתוארים בדף 'אפשרויות הבחירות הניידות' של NAI .

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

IV. שיווק ישיר

HOTELCONNECT עשויה להשתמש בנתונים שלך למטרות שיווק, כלומר על מנת ליידע אותך על שירותיה אשר עשויים, על פי העדפותיך בעבר, לעניין אותך. תקשורת זו תעמוד בקפדנות בתקנות החוק הרלוונטיות.

חומרי פרסום ושיווק של גורמים אחרים יישלחו אליך רק אם בחרת בתקשורת זו במהלך תהליך ההרשמה, באמצעות דואר אלקטרוני או בדרך אחרת.

החלטתך לגבי שיווק ישיר עשויה להימנע בהתאם לכללי ביטול ההסכמה המתוארים בכל דואר שיווקי או צורת תקשורת אחרת באמצעות אפשרות ביטול המנוי בכותרת התחתונה של כל דוא"ל. ניתן לבטל את הסכמתך באמצעות שינוי ההגדרות של חשבון המשתמש שלך או על ידי פנייה ישירה ל- HOTELCONNECT. אם תבטל את הסכמתך, HOTELCONNECT תשמור רק את הנתונים הדרושים הנחוצים למתן שירותים לך בהתאם לכללים המפורטים במדיניות זו.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

V. שמירת נתונים

שירותי HOTELCONNECT

HOTELCONNECT לא תאחסן את הנתונים האישיים שלך לתקופה ארוכה יותר מהנדרש, בהתחשב במטרות שלשמן הם סופקו או נאספו. אם אתה יוצר חשבון משתמש, אנו נעבד את הנתונים שלך לתקופת ההרשמה שלך ל- HOTELCONNECT. בכפוף למצבים המפורטים להלן, הנתונים האישיים שלך יימחקו לאחר שתיידע את HOTELCONNECT כי אינך מעוניין להשתמש יותר בשירותי HOTELCONNECT '. HOTELCONNECT תשמור רק את הנתונים שלך המשרתים מטרות לגיטימיות (למשל, חלק מהנתונים נדרשים לשמירה על ידי תקנות חוקיות, נתונים מסוימים נחוצים כדי לשמור על הקשר ההדדי איתך - למשל למטרות חיוב וכו '). HOTELCONNECT לא תאסוף כמות מוגזמת של נתונים אישיים או מידע אחר שאינו רלוונטי למטרות שלגביהם נאספים הנתונים האישיים.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

HOTELCONNECT עיבוד בקשות עבודה

הנתונים האישיים של מועמדים מצליחים מעובדים ונשמרים בהתאם למדיניות הפרטיות של העובדים שלנו. הנתונים האישיים של מועמדים לא מצליחים שסיפקו לנו את הסכמתם לשקול אותם לתפקידים עתידיים ב- HOTELCONNECT מעובדים לתקופה שלשמה ניתנה ההסכמה, ואילו אתה רשאי למשוך את הסכמתך בכל עת. נתונים אישיים של מועמדים לא מצליחים שלא סיפקו לנו את הסכמתם לשמירת הנתונים האישיים שלהם נשמרים כל עוד האינטרס הלגיטימי הנתון של HOTELCONNECT להגן על עצמו מפני תביעות משפטיות ולהפעיל את תהליך הגיוס.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

הקלטות שיחות

HOTELCONNECT לא תאחסן נתונים שנמסרו על ידך או שייאספו באופן אוטומטי במהלך שיחות הטלפון לתקופה ארוכה יותר מהנדרש, בהתחשב במטרות שלשמן הם סופקו או נאספו. יתר על כן, תוכל למשוך את הסכמתך לעבד את הנתונים שלך בכל עת על ידי שליחת ההודעה לכתובת support@hotelconnect.me , ובמקרה זה נסיר את הנתונים שלך מהמערכת שלנו.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

VI. שיתוף והעברת נתונים למדינות שלישיות

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

שירותי HOTELCONNECT

הנתונים האישיים שלך לא ישותפו עם אף צד שלישי למעט במצבים הבאים: (א) נתונים נחוצים לצורך מתן שירותי HOTELCONNECT, (ב) על סמך הסכמתך, (ג) הפקדת נתונים אישיים לידי מעבדים המעבדים נתונים אישיים. מטעם HOTELCONNECT (ד) HOTELCONNECT מחויבת למסור את הנתונים האישיים על בסיס חוק או על פי הוראת רשות ציבורית, או (ה) הם רשאים במפורש על פי תקנות החוק הרלוונטיות. אם התקנות החוקיות הרלוונטיות אוסרות על כך, המידע האישי שלך לעולם לא ישותף עם אף צד שלישי.

על מנת לאפשר לך לנהל הזמנות שונות שנעשו במלונות, HOTELCONNECT עשויה לחלוק את הנתונים האישיים שלך עם מלונות במטרה לבצע ולנהל את הזמנתך, כמו גם שירותים אחרים של בתי המלון העומדים לרשותך באמצעות שירותי HOTELCONNECT. שיתוף של כל מידע אישי או מידע אחר עשוי להיות משותף עם מלונות על פי הסכמתך בלבד.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

HOTELCONNECT עיבוד בקשות עבודה

הנתונים האישיים שלך לא ישותפו או יימסרו לצד שלישי כלשהו, ​​למעט כאשר (א) אנו משתמשים בשירותים וביישומים של צדדים שלישיים לניהול תהליכי משאבי אנוש, ואילו צדדים שלישיים אלה הם מעבדי הנתונים האישיים שלך ופועלים על פי הנחיות של HOTELCONNECT כ- בקר הנתונים (ב) אנו מקבלים את הסכמתך לשיתוף הנתונים האישיים שלך. b) HOTELCONNECT מחויבת לספק את הנתונים האישיים על בסיס חוק או בהוראת רשות ציבורית, או (ג) מותר במפורש על פי התקנות החוקיות החלות . אם התקנות החוקיות הרלוונטיות אוסרות על כך, המידע האישי שלך לעולם לא ישותף עם אף צד שלישי.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

קטגוריות מעבדים

HOTELCONNECT משתמשת בצדדים שלישיים מהימנים אשר במקרים מסוימים מעבדים נתונים אישיים מטעם HOTELCONNECT ובהתאם להוראות המסופקות על ידי HOTELCONNECT. HOTELCONNECT משתמשת בקטגוריות המעבדים הבאות:

 • מרכז נתונים, אירוח

 • כלים שיווקיים

 • כלים לניתוח והקלטה

 • כלים להפעלת סקרים או סקרים

 • כלים לניהול עסקי

 • ניהול משימות וכלי תקשורת

 • כלי אבטחת מידע

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

הנתונים האישיים שלך לא ישותפו עם צד ג 'כלשהו למטרות אחרות מאלה המתוארות במדיניות פרטיות זו.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

IX. אבטחת מידע

HOTELCONNECT תבטיח כי הנתונים האישיים שלך מאוחסנים בצורה מאובטחת. לכן, HOTELCONNECT הציגה אמצעים ותוכניות פיזיות, טכניות וארגוניות נאותות להגן ולהגן על כל המידע שנאסף באמצעות

שירותי HOTELCONNECT.

המטרה היא לבטל עיבוד בלתי מורשה או בלתי חוקי של הנתונים האישיים שלך, או גישה, שימוש, העברה, עיבוד, העתקה, העברה, שינוי, אובדן או נזק של הנתונים האישיים שלך באופן בלתי מורשה או בלתי חוקי. למרות כל המאמצים ועמידה בכל הכללים הקבועים בתקנות החוקיות החלות, לא ניתן להבטיח את אבטחת הנתונים שלך אם הם מועברים או מועברים בצורה לא מאובטחת.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

HOTELCONNECT מגן על הנתונים שלך במיוחד בדרכים הבאות:

 • באמצעות הצפנה, במידת הצורך

 • באמצעות הגנת סיסמא, במידת הצורך

 • הגבלת הגישה לנתונים האישיים שלך (כלומר הגישה לנתונים האישיים שלך מוענקת רק לאותם עובדים או אנשי צוות HOTELCONNECT שעבורם הגישה היא הכרחית למטרות המתוארות כאן).

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

אמצעים אלה אינם שוללים ממך את חובותיך לנקוט בצעדים נאותים בכדי לאבטח את הנתונים האישיים שלך. עליכם, בין השאר, לשנות את הסיסמאות באופן קבוע. מצד שני, אתה לא צריך, בין היתר, להשתמש בשמות משתמש ו / או סיסמאות צפויים, לשתף את הסיסמה שלך עם אנשים אחרים, או להעניק גישה לחשבון המשתמש שלך ו / או לחשוף את הנתונים האישיים שלך לאנשים אחרים. HOTELCONNECT לעולם לא יבקש ממך את הסיסמה שלך בתקשורת לא רצויה כלשהי. אנא יידע את קצין הגנת המידע שלנו באופן מיידי על כל שימוש בלתי מורשה באישורי חשבונך או כל חשד אחר להפרת האבטחה.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

X. זכויותיך

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

כאשר התקנה הכללית של האיחוד האירופי להגנת נתונים 2016/679 ("GDPR") חלה על עיבוד הנתונים האישיים שלך אתה זכאי במסגרת ה- GDPR לזכויות הבאות:

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

זכות גישה

אתה זכאי לקבל מידע בין היתר על אילו נתונים אישיים מעבדת HOTELCONNECT אודותיך, לאילו מטרות, מי הם מקבלי הנתונים האישיים שלך.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

זכות לתיקון

יש לך זכות לתקן את כל הנתונים האישיים שלך, המלאים, הלא מדויקים או הלא עדכניים.

זכות למחיקה ('הזכות להישכח')

אתה זכאי למחיקה של נתונים אישיים מסוימים שאספנו ועיבדנו אודותיך. לידיעתך, ייתכן ש- HOTELCONNECT מותר או אפילו מחויב לשמור על חלק מהנתונים האישיים למרות בקשת המחיקה שלך.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

זכות להגבלת עיבוד

במקרים מסוימים כגון כאשר אנו מעבדים נתונים אישיים לא מדויקים אודותיך, או אם אתה מחשיב כי העיבוד אינו נחוץ עוד, תוכל לבקש הגבלת עיבוד.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

זכות לניידות נתונים

יש לך זכות לקבל נתונים אישיים שאתה מספק לנו בתבנית מובנית, נפוצה וקריאה במכונה ולהעביר אותם לבקר אחר, כאשר הדבר אפשרי מבחינה טכנית.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

זכות התנגדות

אתה רשאי להתנגד, מטעמים שקשורים למצבך הספציפי, בכל עת לעיבוד נתונים אישיים הנוגעים לך ומתבצעים לטובת הציבור או למטרות אינטרסים לגיטימיים הרדופים על ידי HOTELCONNECT, כולל פרופיל.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

מימוש זכויותיך עשוי להיות מוגבל יהיה HOTELCONNECT מחויבת לשמור כל אחד מהנתונים האישיים שלך לצורך עמידה בהתחייבויות החוקיות, לצורך ביסוס, מימוש או הגנה של תביעות משפטיות או כל סיבה משכנעת אחרת כמפורט על ידי הגנת הנתונים הרלוונטית. חוק.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

זכות לא להיות כפוף לקבלת החלטות אוטומטית

יש לך זכות לא להיות כפוף להחלטה המבוססת אך ורק על עיבוד אוטומטי, כולל פרופיל, שמייצר השפעות משפטיות הנוגעות אליך או שמשפיע באופן משמעותי עליך באופן דומה. זה לא חל אם ההחלטה: (א) נחוצה להתקשרות או ביצוע חוזה בינך לבין HOTELCONNECT (ב) מורשית על פי החוק והחוק קובע אמצעים מתאימים לשמירה על זכויותיך וחירויותיך ואינטרסים לגיטימיים. ; או (ג) מבוסס על הסכמתך המפורשת. HOTELCONNECT אינה מקבלת החלטות המבוססות אך ורק על עיבוד אוטומטי אשר ישפיעו משמעותית על המשתמשים ב- HOTELCONNECT. לשם השלמות, HOTELCONNECT משתמש בקובצי Cookie ובטכנולוגיות דומות אשר השימוש בהם עשוי להסתכם בפרופיל. לקבלת מידע על אופן משיכת הסכמתך לשימוש בעוגיות של השבתת עוגיות, עיין בפרק III. עוגיות באתר שלנו.

אם תרצה לממש זכויות כלשהן, תוכל ליצור איתנו קשר בכתובת support@hotelconnect.me .

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

זכות הגשת תלונה

אם ברצונך להגיש תלונה בנוגע לעיבוד הנתונים האישיים שלך על ידי HOTELCONNECT, תוכל ליצור קשר עם ה- DPO שלנו בכתובת support@hotelconnect.me אשר יתחייב לפתור את הבעיה. יש לך גם זכות להגיש תלונה לרשות הפיקוח של השלוחה המסוימת (לפרטים ליצירת קשר אנא ראה: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en ).

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

XI. הודעה על חוק פרטיות הצרכן בקליפורניה משנת 2018 ("CCPA")

לצרכנים המתגוררים בקליפורניה יש זכויות נוספות ביחס למידע האישי שלהם על פי חוק פרטיות הצרכן של קליפורניה או ("CCPA"). אם אתה תושב קליפורניה, סעיף זה חל עליך ומשלים את המדיניות הנ"ל.

זכויות הצרכן הקליפורניות שלך

כאשר חוק פרטיות הצרכן בקליפורניה משנת 2018 של הצעת חוק אסיפה מס '375 ("CCPA") חל על עיבוד הנתונים שלך אתה זכאי לזכויות הבאות:

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

זכות הודעה

יש לך את הזכות לקבל מידע על אופן השימוש במידע האישי שלך. פירטנו כיצד אנו מעבדים את המידע האישי שלך בסעיף II במדיניות פרטיות זו.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

זכות גישה

אתה זכאי לקבל מידע על אילו נתונים אישיים מעבדת HOTELCONNECT אודותיך, לאילו מטרות ומי הם מקבלי הנתונים האישיים שלך.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

זכות לבקש מחיקה

אתה זכאי למחיקה של נתונים אישיים מסוימים שאספנו ועיבדנו אודותיך. לידיעתך, ייתכן ש- HOTELCONNECT מותר או אפילו מחויב לשמור על חלק מהנתונים האישיים למרות בקשת המחיקה שלך.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

זכות לקבל שירותים שווים

יש לך זכות לא להיות מופלה לרעה גם אם אתה מממש את כל הזכויות שלך ב- CCPA.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

XII. שינויים במדיניות הפרטיות

HOTELCONNECT תשנה, מעת לעת, ותעדכן את תנאי מדיניות הפרטיות הזו. תודיעו לך על כל שינוי במדיניות פרטיות זו על ידי פרסום גרסה מעודכנת באתר HOTELCONNECT, תוכל גם לקבל עותק של מדיניות הפרטיות המתוקנת באמצעות חשבון המשתמש שלך או דרך כתובת הדוא"ל שמסרת ל- HOTELCONNECT.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

XIII. פרטי קשר

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

אם ברצונך לדעת יותר על HOTELCONNECT, הגנתו על פרטיותך או על מדיניות פרטיות זו, תוכל ליצור קשר עם HOTELCONNECT בכתובת support@hotelconnect.me .

אנא עזור ל- HOTELCONNECT להבטיח שהנתונים שלך מעודכנים. אם אתה סבור שחלק מהנתונים המעובדים על ידי HOTELCONNECT שגויים, אנא פנה ל- HOTELCONNECT בכתובת support@hotelconnect.me .

bottom of page